Hoppa till innehåll

Privat ADHD-utredning

Privat adhd-utredning & Behandling utan väntetid

Har du alltid upplevt det som att du kämpar i motvind, medan det går så lätt för andra? Eller har ditt barn svårigheter som du söker svar på? Familjemottagningen erbjuder ADHD-utredning privat, med stöd inför eventuell utredning samt insatser efter utredning. Vi har möjlighet att ta emot dig inom två veckor och erbjuder en gratis första konsultation.

Adhd utredning - Snabb hjälp

Vad är ADHD?

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk diagnos som främst kännetecknas av svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och i vissa fall hyperaktivitet. Symptomen varierar beroende på person och kan påverka allt från skolarbete till personliga relationer och arbetsprestationer. ADHD är inte bara en barndiagnos, många vuxna lever också med tillståndet, ofta odiagnostiserade.

Vanliga tecken på att du har ADHD

De absolut vanligaste kännetecknen att man har ADHD är att man är impulsiv och har koncentrationssvårigheter men det finns även andra kännetecken, de listar vi upp här:

 • Svårt att organisera sig
 • Ofta sen
 • Rastlöshet
 • Problem att avsluta uppgifter
 • Svårt med uppmärksamhet
 • Överaktivitet

HUR FUNGerAR DET?

Hur går en privat ADHD-utredning till?

En ADHD-utredning hos oss på Familjemottagningen inleds med en initial konsultation där vi går igenom dina symtom, din medicinska historia och eventuella tidigare diagnoser. Därefter följer en serie psykologiska tester som kan inkludera både datorbaserade tester och pappersbaserade frågeformulär. Vi genomför även intervjuer med dig och, i fallet med barn, samtal med skolan och föräldrar eller andra nära anhöriga för att få en bredare bild av beteendemönstren.

Stegen i en privat ADHD-utredning:

 1. Initial konsultation och anamnestagning (bakgrundsintervju).
 2. Genomförande av standardiserade psykologiska och neuropsykologiska tester.
 3. Läkarbesök.
 4. Strukturerade intervjuer med klienten, eventuella familjemedlemmar och skola.
 5. Sammanställning och analys av insamlad data.
 6. Diagnos och genomgång av resultatet tillsammans med klienten.

Vanliga frågor om ADHD-utredningar

Frågor i en ADHD-utredning inkluderar detaljer om tidigare skolprestationer, arbetslivserfarenheter, dagliga rutiner, relationer och känslomässiga svårigheter. Det kan också innebära frågor om närvaron av typiska ADHD-symtom som svårigheter att fokusera, tendenser att agera utan att tänka, och en allmän känsla av oordning i livet.

En ADHD-utredning hos oss tar vanligtvis mellan fyra och sex veckor att slutföra och vi garanterar en tid inom två veckor. Denna tidsram kan variera beroende på tillgängligheten av nödvändiga resurser och era specifika behov.

Priset för en komplett utredning är 34 000 för vuxna och 37 000 för barn (t.o.m 17 år). I det priset inkluderas alla tester, intervjuer och uppföljningsmöten. Vid avslutad utredning får ni med er en gedigen kunskap och en plan på hur ni bäst tar er vidare. Glöm inte att en första konsultation är gratis hos oss.

För att påbörja en ADHD-utredning som vuxen hos oss, bör du först kontakta oss för en initial konsultation. Där kommer vi att diskutera dina symtom och bestämma lämpliga nästa steg för din situation.

Ja, ADHD är ofta ärftligt. Forskning visar att genetik spelar en betydande roll i utvecklingen av ADHD. Om en nära släkting som en förälder eller ett syskon har ADHD, ökar sannolikheten att en annan familjemedlem också kan ha tillståndet. Studier tyder på att ungefär 75% av de som har diagnosen ADHD har en ärftlig komponent. Det betyder att genetiska faktorer ofta bidrar till ADHD, även om miljöfaktorer som prenatal exponering för tobak och alkohol, samt extremt låg födelsevikt också kan påverka.

Privat ADHD-utredning vuxen

Våra utredningar är skräddarsydda för att möta behoven hos både vuxna och barn. Vuxenutredningar fokuserar ofta på hur ADHD påverkar arbetsliv och vardagsfunktioner, medan barnutredningar mer fokuserar på skolprestationer och sociala interaktioner.

Stöd efter ADHD-utredningen

Efter en ADHD-diagnos erbjuder vi fortsatt stöd och behandling som kan inkludera medicinsk behandling, beteendeterapi, och hjälp med att utveckla strategier för att hantera vardagliga utmaningar. Vårt team arbetar nära med er för att säkerställa den bästa möjliga fortsatta vårdplanen.

ADHD-utredning Region Dalarna

Familjemottagningen har ramavtal med Region Dalarna för ADHD-utredningar för vuxna samt barn och ungdomar. Det betyder att om ni är folkbokförda i Region Dalarna kan du därför be om en remiss till oss från en öppenpsykiatrisk avdelning eller en barnpsykiatrisk mottagning, om du eller ditt barn står i kö för en ADHD-utredning. Utredningen blir då kostnadsfri genom fritt vårdval. Ring oss så berättar vi mera.

Kostnadsfri första konsultation

Kan man få en gratis ADHD-utredning privat?

Ja, i Sverige finns en vårdgaranti som beskriver inom vilken tid du ska få medicinsk kontakt, bedömning, vård och behandling. Detta gäller också vid ADHD-utredningar. Ni kan söka utredning för er själva eller för ditt barn till oss på Familjemottagningen genom det fria hälsovalet.

Har du redan väntat mer än 90 dagar på utredning inom din region, på till exempel BUP, har du rätt till privat hjälp. Du kan då få en remiss till en annan vårdgivare och därmed få en kostnadsfri ADHD-utredning på annan mottagning, även om det är i en annan region än där du bor. Ni kan då komma till oss för ADHD-utredning på er själva eller med ert barn. Vi har ingen kötid och kan därför ta emot dig eller ditt barn så snart vi får remissen. Vi slutför utredningen snabbt och har ett brett stöd att erbjuda efteråt.

Det finns olika regler för hälsovalet beroende på var du bor i landet. Läs mera nedan, eller ring oss så berättar vi hur du kan gå till väga.

Psykoterapi Danderyd

Finns det fördelar med ADHD?

Trots de utmaningar som kan följa med ADHD, finns det även potentiella fördelar med att ha diagnosen. Många av de mest framgångsrika personerna har diagnosen ADHD. Några egenskaper som personer med ADHD har som kan ses som fördelaktigt är:

 • Kreativitet: Många med ADHD är mycket kreativa och kan tänka i nya och unika banor.
 • Problemlösningsförmåga: Förmågan att snabbt växla fokus kan leda till effektiv problemlösning i dynamiska eller snabbt förändrande miljöer.
 • Energi: Höga energinivåer kan vara fördelaktiga i situationer som kräver uthållighet eller uthållighet under långa perioder.
 • Entusiasm och drivkraft: Många med ADHD kan vara mycket passionerade och engagerade när de arbetar med något som intresserar dem, vilket kan leda till exceptionell prestation och innovation.

  Dessa egenskaper kan vara särskilt värdefulla i kreativa yrken eller yrken som kräver snabbt tänkande och anpassningsförmåga. Det är viktigt att varje individ hittar rätt strategier och stöd för att hantera sina utmaningar och utnyttja sina styrkor.