Om oss

Vi drivs av en genuin önskan att barn, unga och familjer i behov av hjälp ska få en god och trygg vård när de behöver det. Vår förhoppning är att vi ska kunna ge dig och ditt barn ett förtroendefullt bemötande, hopp om att förändring är möjlig och att vi tillsammans kan börja se att det blir lättare. Vi  finns här  och kan gå med er en bit på väg när det känns svårt”.

Amanda Hartman

Socionom och leg. Psykoterapeut/familjeterapeut

Amanda har lång erfarenhet av arbete med barn- och unga med social- och psykisk ohälsa samt av föräldrastöd/familjeterapi/familjerådgivning.

Amanda har arbetat med barn, unga och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin(BUP), inom socialtjänst, på behandlingshem, som familjebehandlare och inom elevhälsa som skolkurator.  Amandas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, systemisk/ familjeterapeutisk och affektfokuserad. Amanda har gått påbyggnadsutbildning inom funktionell familjeterapi (FFT). Ibland följer labradortiken Robin med Amanda till mottagningen.

Mailadress: amanda@familjemottagningen.com                                                                         
Telefon: 073 999 29 88

                                                                      

Stephanie Choi

Leg. psykolog

Stephanie har stor erfarenhet av arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och diagnoser. Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar Stephanie sedan flera år inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP), där hon är speciellt inriktad på neuropsykiatriskt utredningsarbete och KBT. Stephanie har god erfarenhet av behandlingsmodeller kopplade till neuropsykiatriska diagnoser. Stephanie har tidigare erfarenhet från habilitering barn och ungdom, skola och LSS. Som sällskap på mottagningen har Stephanie ofta med sig Chess och Stella (två snälla Cavalier King Charles).

Mailadress: stephanie@familjemottagningen.com

.

Helena Kåreby

Specialpedagog och grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT och affektfokuserad psykoterapi.

Helena är i grunden lärare och specialpedagog med lång erfarenhet att av jobba med elever, pedagoger och föräldrar med barn som har hamnat i skolrelaterade svårigheter. På senare år har Helena gått en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot affektfokuserad psykodynamisk terapi samt KBT- kognitiv och beteendeinriktad terapi. Helena arbetar med behandlingsprogrammet Unified Protocol och compassionfokuserad terapi. Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar Helena som skolkurator och biträdande rektor på en skola i Stockholm men har tidigare även arbetat på BUP.

Mailadress: helena@familjemottagningen.com

.

Som terapeuter är vi skyldiga att ha patient- och verksamhetsskyddande försäkringar samt att föra journal. Vi följer sekretesslagen och patientsäkerhetslagen. Enligt lag är vi också skyldiga att anmäla oro till socialtjänsten om vi får misstanke om att ett barn kan fara illa.