VÅRA TJÄNSTER

Neuropsykiatrisk utredning

Blir det ofta konflikter hemma eller i skolan? Har ditt barn ångest inför att komma till skolan? Finns det misstankar om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Söker du strategier för att hjälpa ditt barn med ADHD/autism?

Familjemottagningen erbjuder neuropsykistrisk utredning, stöd inför eventuell utredning samt insatser efter utredning.

Vi erbjuder ”paketlösningar” där du som fått eller önskar neuropsykiatrisk utredning får stöd kopplat till individ, familj och skola. Vi arbetar i tvärprofessionellt team vilket innebär att ni utöver en utredning kan ge goda kunskaper i hur ni kan förstå och hantera svagheter, få rekommendationer till skola, samtalsstöd för att stärka självbild och förmågan att hantera svåra situationer.

Familjemottagningen kan stödja och hjälpa er som familj i frågor och problem kopplade till ert barns neuropsykiatriska diagnos.

En diagnos kan upplevas som en värdefull pusselbit till en ökad förståelse, men kan också innebära en hel del frågor och funderingar. Inte ovanligt nog kan ångest, svag självkänsla eller nedstämdhet vara kopplat till neuropsykiatriska diagnoser och vi kan erbjuda stöd och hjälp i frågor kopplade till detta. För hela familjen kan det också innebära högre påfrestning att leva och anpassa sitt liv efter de omständigheter som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan innebära.

En neuropsykiatrisk utredning görs för att undersöka om det föreligger någon neuropsykiatrisk diagnos hos en person. Det handlar främst om diagnoser som adhd, Aspergers syndrom, autism eller Tourettes syndrom.

Vi vet att väntetiden på en utredning inom den offentliga vården ofta är lång och vill därför kunna erbjuda ett privat alternativ för dig som önskar. Tillsammans kommer vi fram till ett upplägg som passar er. Utredningen genomförs alltid av en legitimerad psykolog, och tar generellt uppemot en månad att genomföra. 

Under denna tid träffar ni psykologen flertal gånger, där ni tillsammans kartlägger ditt barns situation och problematik, genomför olika tester och formulär och utforskar om en neuropsykiatrisk diagnos kan förklara de symtom eller den problembild ni söker hjälp för. Då det behövs kan delar av utredning genomföras i en miljö som redan är bekant för barnet.

Alla utredningar leder inte till diagnos. Om du genomför en utredning hos oss och inte får en diagnos, så kommer vi tillsammans att göra en plan för hur vi bäst går vidare för att ni ska få den hjälp ni behöver. En utredning ger alltid mycket information och insikt i hur en individ fungerar, även om en diagnos inte ställs. Efter utredningen ges alltid en omfattande återgivning både till familjen och om så önskas skolan. Vi går noggrant igenom utredningen för att både ni och er omgivning ska få en ökad förståelse samt vägledning framåt.

Efter avslutad utredning gör vi även en plan för hur ni bäst kan gå vidare, för att få vård, insatser, stöd och hjälp, oavsett utredningens resultat. Beroende på vad just ni behöver kan vi jobba i ett större team med både psykolog, specialpedagog och familjeterapeut..