VÅRA TJÄNSTER

Neuropsykiatrisk utredning

Har du misstankar om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning gällande dig själv som vuxen eller ditt barn? Har du alltid upplevt det som att du kämpar i motvind, medan det gå så lätt för andra? Har ditt barn svårigheter som du söker svar på?

Familjemottagningen erbjuder neuropsykistrisk utredning i privat regi, stöd inför eventuell utredning samt insatser efter utredning.

Vi tar emot snabbt och har har, vad vi tror, marknadens lägsta priser.

Vad är en utredning?
En neuropsykiatrisk utredning görs för att undersöka om det föreligger någon neuropsykiatrisk diagnos hos en person. Det handlar främst om diagnoser som adhd, Aspergers syndrom, autism eller Tourettes syndrom.

Varför utredning?
Blir det ofta konflikter hemma eller i skolan/på arbetet? Har ditt barn ångest inför att gå till skolan eller en oroväckande frånvaro? Är du vuxen och länge har kämpat med att få tillvaron att fungera? Finns det misstankar om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
En utredning, oavsett om den landar i en diagnos eller inte, är alltid en värdefull pusselbit till en ökad förståelse. Inte ovanligt nog kan ångest, svag självkänsla eller nedstämdhet vara kopplat till neuropsykiatriska diagnoser och vi kan erbjuda stöd och hjälp i frågor kopplade till detta. För hela familjen kan det också innebära högre påfrestning att leva och anpassa sitt liv efter de omständigheter som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan innebära.

Hur går en utredning till?
Vi vet att väntetiden på en utredning inom den offentliga vården ofta är lång och vill därför kunna erbjuda ett privat alternativ för dig som önskar. Vi garanterar en tid inom två veckor. Tillsammans kommer vi fram till ett upplägg som passar er. Utredningen genomförs alltid av en legitimerad psykolog samt läkare, och tar generellt ett par veckor till en månad att genomföra.
Under denna tid träffar ni psykologen flertal gånger, där ni tillsammans kartlägger din eller ditt barns situation och problematik, genomför olika tester och formulär och utforskar om en neuropsykiatrisk diagnos kan förklara de symtom eller den problembild ni söker hjälp för.

Efter utredningen ges alltid en omfattande återgivning både till familjen och om så önskas skolan/arbetsplatsen. Vi går noggrant igenom utredningen för att både ni och er omgivning ska få en ökad förståelse samt vägledning framåt.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ”paketlösningar” där du som fått eller önskar neuropsykiatrisk utredning får stöd kopplat till individ, familj och skola. Vi arbetar i tvärprofessionellt team vilket innebär att ni utöver en utredning kan få goda kunskaper i hur ni kan förstå och hantera svårigheter, få rekommendationer till skola, samtalsstöd för att stärka självbild och förmågan att hantera svåra situationer. Beroende på vad just ni behöver kan vi jobba i ett större team med både psykolog, specialpedagog och familjeterapeut.

Specialpedagogens roll
I de fall då skolsituationen är svår kan vi erbjuda att specialpedagog särskilt undersöker hur det fungerar i skolan, både utifrån barnet/ungdomens perspektiv men även utifrån hur skolan arbetar. Utifrån detta sätter vi tillsammans ihop rekommendationer om särskilt stöd och extra anpassningar. Det är viktigt att barnet/ungdomen är delaktig i detta. Vid behov hjälper vi även till i kommunikationen med skolan samt kan ge fortsatt samtalsstöd för att utveckla förmågor att hantera sin skolsituation.

Vad kostar en utredning?

Vi inleder våra utredningar mycket skyndsamt och slutför dem inom kort tid. Utredningar är dock en omfattade insats, där ni vid avslut får en gedigen kunskap och en plan på hur ni bäst tar er vidare. Familjemottagningen har, som vi tror, Stockholms lägsta priser på privata utredningar. Det är svårt att säga exakt, ibland är vissa bitar redan gjorda eller pris kan ”bakas in” i annan behandling som sänker priset, men för en hel utredning där inget är gjort innan är vårt pris 34 000kr. Vi inleder inte utredning om vi inte först tillsammans kommit fram till att privat utredning är det bästa steget för er. Ett första förutsättningslöst besök med psykolog är alltid det första steget.

Familjemottagningen samarbetar med Medical Finance som är specialiserade på vårdfinansiering. Genom Medical Finance finns möjlighet till räntefri delbetalning över 2 år. Ansök enkelt via deras hemsida och få svar direkt*. 

Välkomna att höra av er för mera information!

*Observera att Familjemottagningen inte kan svara på specifika frågor vad gäller möjlighet till lån, betalningsvillkor etc.