VÅRA TJÄNSTER

Familjerådgivning och parterapi

Har ni som par eller familj svårt att hitta tillbaka till en fungerande kommunikation? Är vardagen präglad av konflikter eller en känsla av oförståelse för varandra?

Familjemottagningen har avtal med Täby, Danderyd, Österåker, Sollentuna, Lidingö och Nacka kommun gällande familjerådgivning vilket ger ett kraftigt reducerat pris.

Tillsammans träffas vi för att hjälpas åt att öka förståelsen mellan er som par och sätta upp gemensamma mål där ni får prova nya sätt att kommunicera och förhålla er till varandra.

Om ni inte kommer vidare på egen hand eller om gamla mönster behöver brytas kan samtal med en tredje, oberoende part vara värdefullt. 

Mönster i relationen kan t. ex bestå av anklagelser, svårigheter i att kommunicera eller konflikter. Att tillsammans hitta nya sätt att hantera dessa på ett konstruktivt sätt,kan främja relationen. 

Parterapi kan behövas i början av en relation som man vill fördjupa, förebygga och stärka, eller under andra skeden i relationens gång där man möter svårigheter eller genomgår en kris som påverkar relationen negativt. Vanliga problem i en relation är
kommunikationssvårigheter, olika värdegrunder, konflikter, sexuella problem, otrohet eller problem med bristande tillit.

Kommunikation är grunden för konflikthantering och vikten i samtalen kommer läggas på ömsesidig förståelse och lyssnande.

Att gå från konflikt till kontakt är ofta målet med parterapi, men det kan också handla om att ni, i slutet av er relation och behöver hjälp att kunna lämna varandra på ett bra sätt, för att kunna gå vidare var och en för sig. Om barn finns i relationen blir detta extra viktigt.

Att båda parter får eget utrymme att göra, tycka och känna är ofta viktigt för en god parrelation, där båda får känna trygghet.

Det terapeutiska arbetet kommer handla om att skapa förståelse för era respektive uppfattningar och känslor och tillsammans ta steg i en riktning som kan bli en ny väg att gå.

Om ni är skrivna i någon av nedan kommuner så erbjuder Familjemottagningen parterapi till reducerat pris. Alla kommuner erbjuder minst 5 samtalstillfällen á 90 minuter och ni kan kontakta oss direkt för att boka tid på tel 0739-99 29 88.

Täby 400 SEK per tillfälle 

Danderyd 350 SEK per tillfälle

Österåker 375 SEK per tillfälle

Lidingö 350 SEK per tillfälle

Sollentuna 400 SEK per tillfälle

Nacka 450 SEK per tillfälle

För samtal med minderåriga krävs alltid båda föräldrarnas samtycke.