Om oSS

Vi erbjuder psykoterapi, parterapi och föräldrastöd när familjelivet upplevs svårt.

Vi drivs av en önskan att barn, unga och familjer i behov av hjälp ska få en god och trygg vård när de behöver det. Därför vill vi ge dig, din partner och ditt barn ett förtroendefullt bemötande, hopp om att förändring är möljigt och ett samarbete för att börja se att det blir lättare. Vi finns här och kan gå mer er en bit på vägen när det känns svårt.

Psykoterapeut, Psykolog, specialpedagog och LÄKARE

Familjemottagningen

Här nedan presteras teamet som är Familjemottagningen.

Här arbetar också överläkare och specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.

Amanda Hartman

Socionom, leg. Psykoterapeut och familjeterapeut

Amanda har lång erfarenhet av arbete med barn- och unga med social- och psykisk ohälsa samt av föräldrastöd/familjeterapi/familjerådgivning. Amanda har arbetat med barn, unga och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin(BUP), inom socialtjänst, på behandlingshem, som familjebehandlare och inom elevhälsa som skolkurator. 

Amandas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, systemisk/ familjeterapeutisk och affektfokuserad. Amanda har gått påbyggnadsutbildning inom funktionell familjeterapi (FFT). Ibland följer labradortiken Robin med Amanda till mottagningen.

amanda@familjemottagningen.com                

+46 73 999 29 88

Stephanie Choi

Leg. Psykolog

Stephanie har stor erfarenhet av arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och diagnoser. Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar Stephanie sedan flera år inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP), där hon är speciellt inriktad på neuropsykiatriskt utredningsarbete och KBT.

Stephanie har god erfarenhet av behandlingsmodeller kopplade till neuropsykiatriska diagnoser. Stephanie har tidigare erfarenhet från habilitering barn och ungdom, skola och LSS. Som sällskap på mottagningen har Stephanie ofta med sig Stella (en snäll Cavalier King Charles).

stephanie@familjemottagningen.com

Helena Kåreby

Specialpedagog och samtalsterapeut

Helena är i grunden lärare och specialpedagog med lång erfarenhet att av jobba med elever, pedagoger och föräldrar med barn som har hamnat i skolrelaterade svårigheter.

På senare år har Helena gått en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot affektfokuserad psykodynamisk terapi samt KBT- kognitiv och beteendeinriktad terapi. Helena arbetar med behandlingsprogrammet Unified Protocol och compassionfokuserad terapi. Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar Helena som skolkurator och biträdande rektor på en skola i Stockholm men har tidigare även arbetat på BUP.

helena@familjemottagningen.com

Familjemottagningens samarbetspartners

Aidera psykiatri

Familjeterapeuterna Syd

Täby Kommun