Om oSS

Vi erbjuder psykoterapi, parterapi och föräldrastöd när familjelivet upplevs svårt.

Vi drivs av en önskan att barn, unga och familjer i behov av hjälp ska få en god och trygg vård när de behöver det. Därför vill vi ge dig, din partner och ditt barn ett förtroendefullt bemötande, hopp om att förändring är möljigt och ett samarbete för att börja se att det blir lättare. Vi finns här och kan gå mer er en bit på vägen när det känns svårt.

Psykoterapeut, Psykolog, specialpedagog och LÄKARE

Familjemottagningen

Här nedan presteras teamet som är Familjemottagningen.

Här arbetar också överläkare och specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.

Amanda Hartman

Socionom, Leg. Psykoterapeut och Familjeterapeut

Amanda har lång erfarenhet av arbete med barn- och unga med social- och psykisk ohälsa samt av föräldrastöd/familjeterapi/familjerådgivning. Amanda har arbetat med barn, unga och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin(BUP), inom socialtjänst, på behandlingshem, som familjebehandlare och inom elevhälsa som skolkurator. 

Amandas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, systemisk/ familjeterapeutisk och affektfokuserad. Amanda har gått påbyggnadsutbildning inom funktionell familjeterapi (FFT). Ibland följer labradortiken Robin med Amanda till mottagningen.

amanda@familjemottagningen.com                

+46 73 999 29 88

Stephanie Choi

Leg. Psykolog

Stephanie har stor erfarenhet av arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och diagnoser. Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar Stephanie sedan flera år inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP), där hon är speciellt inriktad på neuropsykiatriskt utredningsarbete och KBT.

Stephanie har god erfarenhet av behandlingsmodeller kopplade till neuropsykiatriska diagnoser. Stephanie har tidigare erfarenhet från habilitering barn och ungdom, skola och LSS. Som sällskap på mottagningen har Stephanie ofta med sig Stella (en snäll Cavalier King Charles).

stephanie@familjemottagningen.com

Helena Kåreby

Specialpedagog och Samtalsterapeut

Helena är i grunden lärare och specialpedagog med lång erfarenhet att av jobba med elever, pedagoger och föräldrar med barn som har hamnat i skolrelaterade svårigheter.

På senare år har Helena gått en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot affektfokuserad psykodynamisk terapi samt KBT- kognitiv och beteendeinriktad terapi. Helena arbetar med behandlingsprogrammet Unified Protocol och compassionfokuserad terapi. Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar Helena som skolkurator och biträdande rektor på en skola i Stockholm men har tidigare även arbetat på BUP.

helena@familjemottagningen.com

box4stor

Karen John Åstrand

Leg. Psykoterapeut

Karen är Socionom och Legitimerad psykoterapeut med KBT som specialistområde.

Karen har lång erfarenhet av att arbeta inom primärvården och har bred erfarenhet av att behandla psykisk ohälsa.
Särskilt arbetar Karen med ångestsyndrom (GAD, social ångest, panikångest, agorafobi och tvång),
men även stress – och utmattningssyndrom, perfektionism, och låg självkänsla.

Karen arbetar även med parterapi, där fokus läggs på att lära tekniker för kommunikation, närvaro och medvetet vilja förstå och bemöta varandra.

box2stor

David Andersson

Socionom, Samtalsterapeut och Familjerådgivare.

David har länge arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna, ofta med psykosocialproblematik samt neuropsykiatriska diagnoser. Han har även mycket erfarenhet av att ge föräldrastöd och/eller familjebehandling. Nyligen har också David breddat sin erfarenhet med att även arbeta samtalsterapeutisk på en första linjens vårdcentral. 

David har en grundläggande psykoterapiutbildning  via Karolinska Institutet. Han har arbetat med psykodynamisk korttidsterapi samt KBT terapi. David har gått påbyggnadsutbildning i KOMET-föräldrautbildning samt MST-multisystemisk terapi. 

Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar David som Kurator på en ungdomsmottagning.

Annie Ekman Bergstedt

Beteendevetare och Leg. Psykoterapeut

Annie har stor erfarenhet av att jobba både med vuxna, ungdomar i enskilda samtal, föräldrar, par och familjer med psykosocial och psykisk ohälsa eller svårigheter i familjekonstellationen. Annie har jobbat i över tio år inom primärvården med både barn, ungdomar och vuxna samt i privat regi med ångest, depression och trauma. Utöver det har Annie gedigen erfarenhet inom management- och organisationsutveckling samt som ledarskapscoach och personlig utveckling.

Annie arbetar metodflexibelt utifrån behandlingsbehov, men med en grund i KBT och med schematerapeutiska inslag. Annie har stor erfarenhet av bearbetning av anknytnings- och uppväxtfaktorer, kris, ångest, depression, tvång, fobier, relationsproblematik, kommunikationssvårigheter och mycket mer.

box1

Anna-Karin Kullberg

Leg. Psykolog / Leg. Psykoterapeut

Anna-Karin har lång erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar samt med föräldrastöd efter många år som skolpsykolog. Anna-Karin arbetar också med parterapi samt krisstöd. 

Anna-Karins psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, längre och kortare kontakter. För en mer fokuserad tidsavgränsad behandling kan DIT (Dynamisk Interpersonell Terapi) vara ett alternativ.  

   

 

box5

Anna Högeling Drozin

Leg. Psykolog

Anna har under flera år arbetat som psykolog på BUP med både behandling, föräldrastöd och utredning. Hon har även arbetat med forskning inom kris- och katastrofpsykologi. Idag tar Anna emot vuxna i psykoterapi, både privat och via vårdcentral, utöver arbetet på Familjemottagningen.

Anna är legitimerad psykolog, med psykodynamisk inriktning. Hon avslutar inom kort psykoterapeutprogrammet, med inriktning KBT och schematerapi. Hon erbjuder både längre och kortare terapier, med vuxna och unga och arbetar primärt med schematerapi, som har sin utgångspunkt i människans känslomässiga behov. Anna tar även emot par för rådgivning.

 

 

Bild Kelila box

Kelila Ganellen

Leg. Psykolog

Kelila arbetar med barn, ungdomar och vuxna i både längre och kortare behandlingar. Utöver detta genomför Kelila även neuropsykiatriska utredningar. Hon har tidigare erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri.

Kelilas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, med inriktning på affektfokuserad terapi och compassionfokuserad terapi.

 

 

Carolinebox

Caroline Comstedt

Socionom och psykoterapiutbildad familjerådgivare

Caroline har vidareutbildat sig i relationell psykodynamisk terapi samt gått det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet med kognitiv inriktning/schematerapi. Hon har lång erfarenhet av arbete med föräldrar, familjer, barn – och unga.

Caroline har inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetat med familjer med betoning på relationella svårigheter, kommunikativa och emotionella utmaningar inom familjen, samt med unga med psykiatrisk problematik.

På Familjemottagningen arbetar Caroline mycket med par- och familjerådgivning, där hennes schemateoretiska inriktning gör det möjligt att börja förstå mönster av konflikter och missförstånd, där båda ofta känner sig försummade.  

 

Didrikbox

Didrik Wachtmeister

Affärsutveckling

+46 708 66 08 31

didrik@familjemottagningen.com

Familjemottagningens samarbetspartners

Aidera psykiatri

Familjeterapeuterna Syd

Täby Kommun