Vi är Familjemottagningen

OM oSS

Vi erbjuder stöd när familjelivet upplevs svårt

Vi erbjuder psykoterapi, parterapi och föräldrastöd när familjelivet upplevs svårt. Vi drivs av en önskan att barn, unga och familjer i behov av hjälp ska få god och trygg vård när de behöver det. Därför vill vi ge dig, din partner, din familj och ditt barn ett förtroendefullt bemötande, hopp om att förändring är möljigt och ett samarbete för att börja se att det blir lättare. Vi finns här och kan gå mer er en bit på vägen när det känns svårt.

Psykoterapeut, Psykolog, specialpedagog och LÄKARE

Familjemottagningen

Hos oss på Familjemottagningen arbetar ett erfaret team av psykologer, psykoterapeuter, överläkare och specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.

Amanda Hartman

Socionom, Leg. Psykoterapeut  Verksamhetsansvarig

Amanda har lång erfarenhet av arbete med barn- och unga med social- och psykisk ohälsa samt av föräldrastöd/familjeterapi/familjerådgivning. Amanda har arbetat med barn, unga och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin(BUP), inom socialtjänst, på behandlingshem, som familjebehandlare och inom elevhälsan. 

Amandas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, systemisk/ familjeterapeutisk och affektfokuserad. Amanda har gått påbyggnadsutbildning inom funktionell familjeterapi (FFT).

amanda@familjemottagningen.com                

+46 73 999 29 88

Psykolog Box

Stephanie Choi

Leg. Psykolog Psykologiskt ledningsansvarig

Stephanie har stor erfarenhet av arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och diagnoser. Stephanie har arbetat flera år inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP), där hon var speciellt inriktad på neuropsykiatriskt utredningsarbete och KBT.

Stephanie har god erfarenhet av behandlingsmodeller kopplade till neuropsykiatriska diagnoser. Stephanie har tidigare erfarenhet från habilitering barn och ungdom, skola och LSS. Som sällskap på mottagningen har Stephanie ofta med sig Stella (en snäll Cavalier King Charles).

stephanie@familjemottagningen.com

Didrik Wachtmeister

Ekonomi - och Utvecklingsansvarig
Psykolog stella box

Stella

Diplomerad vårdhund

Ofta har vi besök av Stella. Hon är en lugn och snäll liten Cavallier King Charles som tycker om att sprida glädje, lugn och ro för mottagningens besökare – stora som små.

 

image0

Cajsa Landström

Leg. Psykolog

Cajsa har under flera år arbetat med barn, unga och deras familjer. Hennes psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk. Hon har arbetat på Ericastiftelsen och inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På BUP har Cajsa utrett och behandlat barn i alla åldrar och givit föräldrastöd och konsultationer till BVC. På Familjemottagningen arbetar Cajsa med psykologisk behandling av barn och vuxna med psykodynamisk inriktning, rådgivning samt neuropsykiatriska utredningar.

Annie Ekman Bergstedt

Beteendevetare och Leg. Psykoterapeut

Annie har stor erfarenhet av att jobba både med vuxna, ungdomar i enskilda samtal, föräldrar, par och familjer med psykosocial och psykisk ohälsa eller svårigheter i familjekonstellationen. Annie har jobbat i över tio år inom primärvården med både barn, ungdomar och vuxna samt i privat regi med ångest, depression och trauma.

Annie arbetar metodflexibelt utifrån behandlingsbehov, men med en grund i KBT och med schematerapeutiska inslag. 

DSC00022

Anna-Karin Kullberg

Leg. Psykolog / Leg. Psykoterapeut

Anna-Karin har lång erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar samt med föräldrastöd efter många år som skolpsykolog. Anna-Karin arbetar också med parterapi samt krisstöd. 

Anna-Karins psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, längre och kortare kontakter. För en mer fokuserad tidsavgränsad behandling kan DIT (Dynamisk Interpersonell Terapi) vara ett alternativ.  

   

 

Psykolog box

Anna Högeling Drozin

Leg. Psykolog / Leg. psykoterapeut

Anna har under flera år arbetat som psykolog på BUP med både behandling, föräldrastöd och utredning.

Anna är legitimerad psykolog, med psykodynamisk inriktning. Hon är även legitimerad psykoterapeut, med inriktning KBT och schematerapi, samt certifierad schematerapeut. Hon erbjuder både längre och kortare terapier, med vuxna och unga och arbetar primärt med schematerapi, som har sin utgångspunkt i människans känslomässiga behov. Anna tar även emot par för rådgivning.

 

 

Psykolog Box

Kelila Ganellen

Leg. Psykolog

Kelila arbetar med barn, ungdomar och vuxna i både längre och kortare behandlingar. Utöver detta genomför Kelila även neuropsykiatriska utredningar. Hon har tidigare erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri.

Kelilas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, med inriktning på affektfokuserad terapi och compassionfokuserad terapi.

 

 

IMG_1628

Caroline Comstedt

Socionom och Leg. psykoterapeut

Caroline har vidareutbildat sig i relationell psykodynamisk terapi samt gått det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet med kognitiv inriktning/schematerapi.

Caroline har inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetat med familjer med betoning på relationella svårigheter, kommunikativa och emotionella utmaningar inom familjen, samt med unga med psykiatrisk problematik.

På Familjemottagningen arbetar Caroline mycket med par- och familjerådgivning, där hennes schemateoretiska inriktning gör det möjligt att börja förstå mönster av konflikter och missförstånd, där båda ofta känner sig försummade.

 

Maria 2

Maria Holmberg Scherrer

Leg. Läkare, specialist Barn - och Ungdomspsykiatri
Maria är specialist i Barn och ungdomspsykiatri och har mångårig erfarenhet i utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd.

IMG_1627

Linda Granqvist

Leg. Läkare, specialist barn- och ungdomspsykiatri,
Leg. Psykoterapeut, diplomerad vårdhundsförare

Linda har lång erfarenhet av arbete med barn – och ungdomar med psykisk ohälsa. På Familjemottagningen tar Linda emot för frågeställning kring medicinering och vid bedömning av depression. Hon gör även läkarundersökningar vid neuropsykiatriska utredningar på mottagningen.

Linda arbetar gärna med sin vårdhund Iris, som ofta är med vid hennes sida.

Anna J

Anna Johnson

Leg. Psykolog

Anna är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi. Anna är också legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning. Hon har lång erfarenhet på det neuropsykiatriska området, både av utredning, behandling och handledning. Anna har också erfarenhet från vuxenpsykiatrin, företagshälsovård och arbete inom organisationspsykologi, bland annat med urval och chefs- och ledarutveckling. Anna har ett särskilt intresse för neuropsykiatri inom arbetslivet och arbetar även med utbildning och konsultation till chefer, arbetsgivare och HR i frågor relaterat till medarbetare med ex ADHD. På Familjemottagningen arbetar Anna främst med neuropsykiatrisk utredning.

Anneli IMG_5268

Anneli Grundsten

Leg Läkare.Specialist i Barn och ungdomsmedicin samt Barn och ungdomspsykiatri.
Anneli har tidigare arbetat som läkare inom BUP Stockholm med öppenvård, slutenvård samt akutvård. 
Har nu arbetat med barn och ungdomspsykiatri i snart tio års tid och har lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn samt medicinering med centralstimulantia och antidepressiva. 
Anneli arbetar även som fast anställd barnläkare på Barnsjukhuset Martina, en barn och ungdomsmedicinsk mottagning med allmänpediatrik, barnfetma och BVC.

 

IMG-1043

Susanne Rask

Undersköterska och administrativ assistent

Susanne är ofta den första du möter när du kontaktar Familjemottagningen. Hon svarar i mottagningstelefonen och hjälper dig vidare till den behandlare som är bäst lämpad för dig. Susanne har lång erfarenhet från vården, både som undersköterska och inom administration/mottagning.

 
Lill 2 bild

Lill Ström

Socionom och Leg. Psykoterapeut

Lill har tidigare arbetat i både enskilda och gemensamma samtal med ungdomar, barn, vuxna och familjer med någon form av psykosocial eller psykisk ohälsa. Lill har bland annat arbetat flera år inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), inom Första linjen på vårdcentral, inom socialtjänsten samt som familjebehandlare.

Lills psykoterapeutiska inriktning är integrativ där hon främst kombinerar affektfokuserad psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Lill är även utbildad inom familjeterapi där inriktningen är systemisk teori.

 

IMG_20210729_124056

Elisabeth Åström

Socionom och Leg. Psykoterapeut

Elisabeth har lång erfarenhet av arbete med ungdomar och familjer i behov av stöd vid psykisk ohälsa eller relationsproblematik. Elisabeth har, förutom psykoterapeututbildning vidareutbildning inom sexologi, stressrelaterade sjukdomar och spädbarnspsykologi. Hon arbetar med familjeproblematik i enskilda samtal såväl som i familje- och föräldrastödjande samtal. 

Elisabeth är leg. Psykoterapeut med en psykodynamisk inriktning. Hon arbetar relationellt och affektfokuserat samt integrerar kognitiva tekniker när det lämpar sig. Elisabeth har även läst sexologi och är van vid samtal kring sexualitet och identitet. På Familjemottagningen träffar Elisabeth både unga och vuxna för psykoterapi och par för familjerådgivning.

 

20220103_121437_002~2

Mirthe Heideman

Leg. Psykolog

Mirthe har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga och föräldrar med psykisk ohälsa, psykosocial problematik samt neuropsykiatrisk problematik. Hon har arbetat flera år inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) där hon har arbetat med neuropsykiatrisk utredningsarbete och behandling (psykodynamisk korttidsterapi samt KBT-terapi). Tidigare har Mirthe arbetat inom socialtjänsten, där hon varit inriktad på lösningsfokuserad korttidsterapi.

 

IMG_2077

Mathias Rohlin

Leg. Sjuksköterska och samtalsterapeut

Mathias är utbildad sjuksköterska och har arbetat med barn, vuxna och familjer inom psykiatri och beroendevård många år. Han har en lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska diagnoser individuellt eller i grupp.

Mathias har en grundläggande utbildning i psykoterapi vid Karolinska Institutet inom KBT och psykodynamisk korttidsterapi. Som sjuksköterska har han även ett hälsofrämjande fokus och arbetar bla med stresshantering och sömnbesvär.

 

Skärmavbild 2018-12-10 kl. 19.52.38-1

Fredrik Strid

Leg. Psykolog
Fredrik är psykolog med erfarenhet från barn – och ungdomspsykiatrin(BUP).
På Familjemottagningen arbetar han med behandling och neuropsykiatriska utredningar, för såväl unga som vuxna. Han tar också emot par för familjerådgivning.
Fredrik har en psykodynamisk grund, men arbetar mycket med hela familjen som system samt det relationella perspektivet.
Fredrik har en bakgrund som professionell operasångare, som bidrar till en kreativitet i möten med människor.

IMG_3540(1)

Alice Dahlberg

Leg.Psykolog (föräldraledig)

Alice arbetar framförallt på vår mottagning i Nacka/Danvikstull, där hon träffar barn, ungdomar och vuxna för neuropsykiatriska utredningar. Hon har lång erfarenhet av utredningsarbete samt har arbetat mycket med psykologisk behandling av både unga och vuxna inom privat verksamhet, första linjens psykiatri samt på BUP.

 

 

20220527_124910 ny

Sandra Rådell

Leg. Psykolog
Sandra är psykolog med grund inom psykodynamisk teori. Hon arbetar med både psykologisk behandling och utredning av barn, unga och vuxna på Familjemottagningen i Danderyd.
Tidigare har Sandra arbetat på BUP och skola samt med stöd till föräldrar med små barn i samarbete med bvc/mvc.
Sandra arbetar gärna affektfokuserat, en metod som ger dig möjlighet att närma dig och lyssna till dina känslor för att sedan kommunicera dina känslor och behov till din omgivning. Detta är en terapeutisk inriktning som syftar till att ta dina känslomässiga behov på allvar.

 

IMG_88611

Iris

Diplomerad vårdhund

Lugna, snälla Iris arbetar vid sin mattes, läkare Lindas, sida. Hon ligger lugnt och sover men blir gärna klappad om man som besökare vill det.

Lisa bild

Lisa Lindström

Leg. Psykolog

Lisa är legitimerad psykolog med KBT som grund, har erfarenhet från både behandling och utredning inom elevhälsa, kriminalvård och primärvård. Hon pluggade till psykolog på Miun i Östersund och är nu också lärare där på psykologprogrammet. Lisa är ursprungligen från Linköping, men kom som säsongare till Härjedalensfjällen och sedan Jämtlandsfjällen för snart 15år sedan. Så hjärtat klappar hårt för området! Lisa bor permanent i Åre och när hon inte är psykolog titulerar hon sig stolt inbiten downhillcyklist och brädfantast.

Elena bild2

Elena Bob

Leg. Läkare, Specialist Barn- och Ungdomspsykiatri

.

 

IMG_5568(1)

Jörgen Tristen

Leg. Läkare, Specialist Vuxenpsykiatri, Leg Psykoterapeut

Jörgen har erfarenhet från arbete som psykiater från många olika verksamheter.Under senare år har Jörgen arbetat mycket med neuropsykiatriska utredningar.

På Familjemottagningen träffar Jörgen ungdomar och vuxna för bedömningar, neuropsykiatriska utredningar och vid behov av medicinering.

Jörgen är även legitimerad psykoterapeut, vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

 

image0

Ingela Wiström

Administrativ assistent

Ingela är utbildad paralegal och har sin bakgrund som handläggare inom rättsväsendet.

På Familjemottagningen är det ofta Ingela som möter dig på telefonen eller i mejlen, där hjälper hon dig att få svar på dina frågor och bokar dig för ditt första besök.

avatar, icon, placeholder-3814049.jpg

Daniela Lazar - Prodan

Leg Psykolog

Daniela har lång erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt från arbete som skolpsykolog.

På Familjemottagningen arbetar Daniela i Östersund, där hon träffar barn, ungdomar och deras familjer vid neuropsykiatriska utredningar.

Johanna

Johanna Günzel

Leg. Psykolog

 Johanna har mångårig erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete från barn- och ungdomshabiliteringen. Johanna har där arbetat med barn med intellektuell funktionsnedsättning, autism och ADHD. 

Hon har sin grund i KBT och har, förutom utredning av ovan nämnda diagnoser, även erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa och beteendeproblematik i målgruppen. 

Johanna arbetar med neuropsykiatriska utredningar.
IMG-6776

Wiggo

Kontorshund

Snälla Wiggo kommer gärna och hälsar om du vill, men ligger annars inne på sin mattes Susannes rum och vilar sig.

Resized_20230713_104431~2

Karolina Noaksson

Leg Psykolog

.

IMG_3549

Viveca Ernmark

Leg. Psykolog

Viveca har arbetat länge som psykolog och har stor erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar av både små barn, unga och vuxna. Hon har även erfarenhet av ledarskap och har arbetat mycket som handledare inom neuropsykiatri.

På Familjemottagningen tar Viveca emot på mottagningarna i Falun och i Stockholm.

avatar, icon, placeholder-3814049.jpg

Julia Friman

Leg. Psykolog

.

Familjemottagningens samarbetspartners

 • Lidingö Stad
 • Sollentuna kommun
 • Österåker
 • Delta Gruppen
 • SOS International
 • Aidera psykiatri
 • Danderyds kommun
 • Nacka kommun
 • Täby Kommun
 • Familjeterapeuterna Syd
 • Värmdö Kommun
 • Vallentuna Kommun
 • Region Dalarna