Vi är Familjemottagningen

OM oSS

Vi erbjuder stöd när familjelivet upplevs svårt

Vi erbjuder psykoterapi, parterapi och föräldrastöd när familjelivet upplevs svårt. Vi drivs av en önskan att barn, unga och familjer i behov av hjälp ska få god och trygg vård när de behöver det. Därför vill vi ge dig, din partner, din familj och ditt barn ett förtroendefullt bemötande, hopp om att förändring är möljigt och ett samarbete för att börja se att det blir lättare. Vi finns här och kan gå mer er en bit på vägen när det känns svårt.

Psykoterapeut, Psykolog, specialpedagog och LÄKARE

Familjemottagningen

Hos oss på Familjemottagningen arbetar ett erfaret team av psykologer, psykoterapeuter, överläkare och specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.

Amanda Hartman

Socionom, Leg. Psykoterapeut och Familjeterapeut Verksamhetsansvarig

Amanda har lång erfarenhet av arbete med barn- och unga med social- och psykisk ohälsa samt av föräldrastöd/familjeterapi/familjerådgivning. Amanda har arbetat med barn, unga och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin(BUP), inom socialtjänst, på behandlingshem, som familjebehandlare och inom elevhälsan. 

Amandas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, systemisk/ familjeterapeutisk och affektfokuserad. Amanda har gått påbyggnadsutbildning inom funktionell familjeterapi (FFT).

amanda@familjemottagningen.com                

+46 73 999 29 88

Psykolog Box

Stephanie Choi

Leg. Psykolog Psykologiskt ledningsansvarig

Stephanie har stor erfarenhet av arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och diagnoser. Stephanie har arbetat flera år inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP), där hon var speciellt inriktad på neuropsykiatriskt utredningsarbete och KBT.

Stephanie har god erfarenhet av behandlingsmodeller kopplade till neuropsykiatriska diagnoser. Stephanie har tidigare erfarenhet från habilitering barn och ungdom, skola och LSS. Som sällskap på mottagningen har Stephanie ofta med sig Stella (en snäll Cavalier King Charles).

stephanie@familjemottagningen.com

Helena Kåreby

Specialpedagog och Samtalsterapeut

Helena är i grunden lärare och specialpedagog med lång erfarenhet att av jobba med elever, pedagoger och föräldrar med barn som har hamnat i skolrelaterade svårigheter.

På senare år har Helena gått en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot affektfokuserad psykodynamisk terapi samt KBT- kognitiv och beteendeinriktad terapi. Helena arbetar med behandlingsprogrammet Unified Protocol och compassionfokuserad terapi. Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar Helena som skolkurator och biträdande rektor på en skola i Stockholm men har tidigare även arbetat på BUP.

helena@familjemottagningen.com

Psykolog stella box

Stella

Diplomerad vårdhund

Ofta har vi besök av Stella. Hon är en lugn och snäll liten Cavallier King Charles som tycker om att sprida glädje, lugn och ro för mottagningens besökare – stora som små.

 

DSC00429

David Andersson

Socionom, Samtalsterapeut och Familjerådgivare.

David har länge arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna, ofta med psykosocial problematik samt neuropsykiatriska diagnoser. Han har även mycket erfarenhet av att ge föräldrastöd och/eller familjebehandling. Nyligen har också David breddat sin erfarenhet med att även arbeta samtalsterapeutisk på en första linjens vårdcentral. 

David har en grundläggande psykoterapiutbildning via Karolinska Institutet. Han har arbetat med psykodynamisk korttidsterapi samt KBT terapi. David har gått påbyggnadsutbildning i KOMET-föräldrautbildning samt MST-multisystemisk terapi. 

Utöver arbetet på Familjemottagningen arbetar David som Kurator på en ungdomsmottagning.

Annie Ekman Bergstedt

Beteendevetare och Leg. Psykoterapeut

Annie har stor erfarenhet av att jobba både med vuxna, ungdomar i enskilda samtal, föräldrar, par och familjer med psykosocial och psykisk ohälsa eller svårigheter i familjekonstellationen. Annie har jobbat i över tio år inom primärvården med både barn, ungdomar och vuxna samt i privat regi med ångest, depression och trauma. Utöver det har Annie gedigen erfarenhet inom management- och organisationsutveckling samt som ledarskapscoach och personlig utveckling.

Annie arbetar metodflexibelt utifrån behandlingsbehov, men med en grund i KBT och med schematerapeutiska inslag. Annie har stor erfarenhet av bearbetning av anknytnings- och uppväxtfaktorer, kris, ångest, depression, tvång, fobier, relationsproblematik, kommunikationssvårigheter och mycket mer.

DSC00022

Anna-Karin Kullberg

Leg. Psykolog / Leg. Psykoterapeut

Anna-Karin har lång erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar samt med föräldrastöd efter många år som skolpsykolog. Anna-Karin arbetar också med parterapi samt krisstöd. 

Anna-Karins psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, längre och kortare kontakter. För en mer fokuserad tidsavgränsad behandling kan DIT (Dynamisk Interpersonell Terapi) vara ett alternativ.  

   

 

Psykolog box

Anna Högeling Drozin

Leg. Psykolog / Leg. psykoterapeut

Anna har under flera år arbetat som psykolog på BUP med både behandling, föräldrastöd och utredning. Hon har även arbetat med forskning inom kris- och katastrofpsykologi. Idag tar Anna emot vuxna i psykoterapi på Familjemottagningen.

Anna är legitimerad psykolog, med psykodynamisk inriktning. Hon är även legitimerad psykoterapeut, med inriktning KBT och schematerapi. Hon erbjuder både längre och kortare terapier, med vuxna och unga och arbetar primärt med schematerapi, som har sin utgångspunkt i människans känslomässiga behov. Anna tar även emot par för rådgivning.

 

Psykolog Box

Kelila Ganellen

Leg. Psykolog

Kelila arbetar med barn, ungdomar och vuxna i både längre och kortare behandlingar. Utöver detta genomför Kelila även neuropsykiatriska utredningar. Hon har tidigare erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri.

Kelilas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk, med inriktning på affektfokuserad terapi och compassionfokuserad terapi.

 

 

IMG_1628

Caroline Comstedt

Socionom och psykoterapiutbildad familjerådgivare

Caroline har vidareutbildat sig i relationell psykodynamisk terapi samt gått det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet med kognitiv inriktning/schematerapi. Hon har lång erfarenhet av arbete med föräldrar, familjer, barn – och unga.

Caroline har inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetat med familjer med betoning på relationella svårigheter, kommunikativa och emotionella utmaningar inom familjen, samt med unga med psykiatrisk problematik.

På Familjemottagningen arbetar Caroline mycket med par- och familjerådgivning, där hennes schemateoretiska inriktning gör det möjligt att börja förstå mönster av konflikter och missförstånd, där båda ofta känner sig försummade.

 

DSC00300

Didrik Wachtmeister

Ekonomi- och utvecklingsansvarig
IMG_1627

Linda Granqvist

Leg. Läkare, specialist barn- och ungdomspsykiatri,
leg psykoterapeut, diplomerad vårdhundsförare

Åter i arbete på mottagningen 2022

Linda har lång erfarenhet av arbete med barn – och ungdomar med psykisk ohälsa. På Familjemottagningen tar Linda emot för frågeställning kring medicinering och vid bedömning av depression. Hon gör även läkarundersökningar vid neuropsykiatriska utredningar på mottagningen.

Linda arbetar gärna med sin vårdhund Iris, som ofta är med vid hennes sida.

IMG_1876

Helena Cronebäck

Leg. Arbetsterapeut

Helena har lång erfarenhet från barn – och ungdomspsykiatrin och kan som arbetsterapeut hjälpa till med stöd i vardagen. Hon kan med sin kompetens och erfarenhet stötta för att vardagslivet med barn som har det svårt på olika sätt ska fungera bättre. Detta kan göras genom att ge stöd till föräldrar att få barnet mer delaktig i sin vardag, skapa individuella insatser till barnet/ungdomen. Helena har lång erfarenhet av att arbeta specifikt  med struktur/rutiner/planering för att tex få skola, fritid eller läxläsning att flyta lättare.

Vid behov kan Helena ha kontakt med skolan för rekommendationer på anpassningar utifrån personens förmåga samt arbeta för motivationsarbete för förändring.

Helena arbetar både digitalt och på plats på mottagningen.

 

IMG_sara D 0347

Sara Daun

Beteendevetare, samtalsterapeut och familjerådgivare

 

 

Sara har en steg 1-utbildning från Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi samt en grundläggande utbildning i dialektisk beteendeterapi från Karolinska Institutet. Hon har lång erfarenhet av att jobba som familjebehandlare, både inom BUP samt socialtjänsten med Multisystemisk Terapi.

Som samtalsterapeut har Sara jobbat med både barn och unga vuxna med depression och ångestproblematik. Hon har också erfarenhet av att jobba med olika typer av självskadebeteenden.

På Familjemottagningen träffar Sara par för familjerådgivning och enskilda för samtalsterapi.

Förutom jobbet på Familjemottagningen är Sara kurator på en ungdomsmottagning.

 

 

Familjemottagningens samarbetspartners

  • Lidingö Stad
  • Sollentuna kommun
  • Österåker
  • Delta Gruppen
  • SOS International
  • Aidera psykiatri
  • Danderyds kommun
  • Nacka kommun
  • Täby Kommun
  • Familjeterapeuterna Syd