Hoppa till innehåll

Sök utredning hos oss via fria hälsovalet

Har DITT BARN VÄNTAT PÅ UTREDNING I MER ÄN 90 dagar?

Ditt barn kan få kostnadsfri utredning hos oss, via det fria hälsovalet.

I Sverige finns en vårdgaranti, som beskriver inom vilken tid du ska få medicinsk kontakt, bedömning, vård och behandling.

Detta gäller också vid neuropsykiatrisk utredning. Du kan söka för utredning av ditt barn till oss på Familjemottagningen genom det så kallade fria hälsovalet.

Har du redan väntat mera än 90 dagar på utredning inom din region, på t. ex BUP, har du rätt till hjälp. Du kan då få remiss till annan vårgivare och därmed få kostnadsfri utredning på annan mottagning, även om det är i annan region än där du bor. Du kan då komma till oss med ditt barn. Vi har ingen kötid och kan därför ta emot ditt barn så snart vi får remissen. Vi slutför utredningen snabbt och har ett brett stöd att erbjuda efteråt.

Olika regler för hälsovalet finns, beroende på var du bor i landet. Läs mera nedan, eller ring oss så berättar vi hur du kan gå till väga.

 

KOM TILL OSS MED REMISS

Din rätt till vård enligt vårdgarantin

Du har rätt att få vård, däribland neuropsykiatrisk utredning, enligt vårdgarantin, som beskriver inom vilken tid du ska få medicinsk kontakt, bedömning, vård och behandling. När beslut har fattats om behandling/utredning inom specialistvård (av BUP tex) ska du få en tid för detta inom 90 dagar. 

Det betyder att om beslut är fattat att ditt barn ska få utredning på BUP, men du fått vänta mera än 90 dagar, har du rätt att vända dig till annan vårdgivare. Detta gäller också till privat vårdgivare, som Familjemottagningen. Vi fakturerar sedan din region.

Du söker med remiss från vårdpersonal och Familjemottagningen använder något av våra upphandlade regionavtal för fakturering. Vården ingår i det fria hälsovalet, vilket innebär att kostnaden för utredningen faktureras en av de regioner som Familjemottagningen har avtal med. Den regionen i sin tur fakturerar den region där du är folkbokförd. Du kan läsa mer om det fria hälsovalet nedan.

föräldrastöd

FRIA HÄLSOVALET

Hur du går tillväga för att använda garantin beror på var du bor

Har du frågor om vad som gäller i din region, kontakta oss via telefon +46 739 992988 eller mail info@familjemottagningen.com

Här räcker det med remiss från primärvård


Bor du i någon av följande regioner räcker det med remiss från skolhälsovård, vårdcentral/husläkare eller annan vårdmottagning:
 • Blekinge

 • Halland

 • Jämtland-Härjedalen

 • Jönköping

 • Kalmar

 • Kronoberg

 • Skåne

 • Värmland

 • Västerbotten (gäller enbart vuxna)

 • Östergötland

Dessa regioner har striktare krav

Regionerna nedan har särskilda krav på vem som får utfärda remiss. Patienter folkbokförda i någon av dessa regioner rekommenderas att ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrisk eller vuxenpsykiatrisk mottagning alternativt habilitering för att få remiss till oss. 

 

Region

Krav på remiss

Dalarna

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri.

Gotland

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri. 

Gävleborg

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri.

Norrbotten

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri.

Stockholm

Remiss måste komma från regionfinansierad psykiatrisk mottagning eller habilitering för vuxna och från BUP eller habilitering för barn. BUMM-mottagningar med tilläggsavtal ADHD kan också remittera barn och ungdomar. Alla remisser måste skriftligen godkännas av verksamhetschef.

Sörmland

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri

Uppsala

Remiss måste komma från barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatrisk mottagning, alternativt habilitering, inom Akademiska sjukhuset.

Västerbotten

Remiss måste komma från regionfinansierad barnhabilitering eller barn- och ungdomspsykiatri (gäller enbart barn och ungdomar)

Västernorrland

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri

Västmanland

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri

Västra Götaland

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri

Örebro

Remiss måste komma från regionfinansierad habilitering, barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatri

 

 •  

MER OM VÅRDGARANTI

Rätt till påbörjad vård inom 90 dagar

I Sverige finns en vårdgaranti som beskriver inom vilken tid du ska få medicinsk kontakt, bedömning, vård och behandling. Tidsgränserna inom den nationella vårdgarantin innebär att:

 

Vad har du rätt till?

Du ska bli erbjuden vård på en annan mottagning om den första mottagningen inte kan ge dig den vård som du behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Verksamheter som inte själva beräknas kunna ge dig vård inom vårdgarantins tidsgränser ska vägleda dig till annan vårdgivare och ta viss hänsyn till om du har önskemål om till vilken mottagning du vill komma. Du kan i detta fall be att remiss ställs till Familjemottagningen.

 • du ska få kontakt med primärvården (exempelvis vårdcentral) samma dag du söker hjälp
 • du ska få en medicinsk bedömning av legitimerad personal på primärvårdsmottagning inom tre dagar 
 • om du får en remiss till specialist (exempelvis Familjemottagningen) eller själv sökt specialistvård, ska du få en tid för besök inom 90 dagar. 
 • vid beslut om behandling/utredning inom specialistvård ska du få en tid för detta inom 90 dagar

 

När gäller vårdgarantin?

Vårdgarantin kan variera mellan olika regioner, men den gäller oftast både barn och vuxna och endast i det landsting eller region där du är folkbokförd. Det betyder att du som på eget initiativ väljer att söka vård i ett annat landsting än där du bor, inte garanteras vård inom vårdgarantins tidsgränser. 

Vårdgarantin gäller både vid remiss och så kallad egenanmälan/egenremiss (det vill säga då du själv tar kontakt med specialistvård), och gäller för såväl offentlig vård som vård hos privata vårdgivarare som har vårdavtal med landsting/region, såsom Familjemottagningen. 

För dig som bor i Region Stockholm och behöver genomgå en neuropsykiatrisk utredning kan du läsa mer via länken nedan.

Vart du ska vända dig om du inte får vård.

Om du har synpunkter eller klagomål på din psykiatriska mottagning, BUP-mottagning eller liknande (exempelvis om det är långa väntetider för kontakt, bedömning, utredning och vård, eller om du inte får vägledning till en mottagning med kortare väntetid) rekommenderar vi dig att du tar kontakt med Patientnämnden i den region där du bor. Patientnämnden tar emot synpunkter och klagomål på vården. De jobbar med att stödja och hjälpa patienter och med att öka kvaliteten och patientsäkerheten inom vården.
 
Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp att hitta en annan specialist som har kortare väntetider. Ring till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00, 07:30-12:00 vardagar. 

Kostnadsfri första konsultation

Boka en gratis 30-minuters konsultation över telefon

Hör av dig till oss på mail eller telefon så hjälps vi åt att förstå hur vi kan hjälpa dig och din familj på bästa sätt.

Psykoterapi Danderyd

OM OSS

Träffa oss som jobbar på mottagningen

Vi drivs av en önskan att barn, unga och familjer i behov av hjälp ska få god och trygg vård när de behöver det. Därför vill vi ge dig, din partner, din familj och ditt barn ett förtroendefullt bemötande, hopp om att förändring är möljigt och ett samarbete för att börja se att det blir lättare. Vi finns här och kan gå med er en bit på vägen när det känns svårt.

Självklart ses vi först för ett första möte så att du känner dig bekväm med den eller de av oss som hjälper er.

 

DSC00380-Redigera