VÅRA TJÄNSTER

Föräldrastöd

Är din tonåring deprimerad eller lider av ångest? Söker du råd och stöd i fråga om ditt barns mående? Har du som förälder funderingar över ditt föräldraskap?

Föräldrar till barn /tonåringar med en egen problematik kan ofta uppleva behov av stöd och råd i den nya situationen som blir svår och tung att hantera för hela familjen.

För Dig som förälder kan vi på Familjemottagningen erbjuda stöd i föräldrarollen och samtal kopplat till ditt barns mående.