VÅRA TJÄNSTER

Psykoterapi

Känner du dig stressad, befinner du dig i en kris eller vill du hitta en väg för en större förståelse i dina relationer? Vill du få hjälp att förstå dig själv och dina närmaste eller dina känslomässiga behov bättre?

På Familjemottagningen kan du få individanpassad psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), affektfokuserad psykoterapi (AFT) eller familjeterapi. Vi träffas inledningsvis för ett orienterande samtal där vi tillsammans avgör vilken typ av hjälp som lämpar sig bäst för dig. En psykoterapeutisk kontakt kan vara bara några få samtal, som stöd på vägen, eller en samtalsserie där vi träffas över tid.

Varmt välkommen att höra av dig till oss. Vår målsättning är att snabbt kunna erbjuda ett första samtal.