Om det känns som att det inte räcker att tala med en vän, eller om det som bekymrar dig känns svårt att tala med dina närstående om, är psykoterapi ett sätt att ta dig själv och dina behov på allvar.