Hoppa till innehåll

Hopp och ljus i mörkret – det kan Familjemottagningen hjälpa dig med

Familjemottagningens grundare Amanda Hartman, berättar om föräldrar som kontaktar mottagningen i desperation efter att psykiatrin inte tar emot deras barn. Att få hjälp i tid och mötas av hög kompetens och en trygg och erfaren behandlare i tid är viktigt. Till mottagningen kommer också par som genomgår kris i sin relation och vuxna som söker för egen del.

Ett första samtal eller ett mejl – stödet finns nära

Du kanske har väntat länge med att ringa eller känner dig osäker på om du ska våga söka hjälp. Vid den första kontakten per telefon får du möjlighet att i lugn och ro beskriva vad du kommer med och blir direkt matchad med en behandlare på Familjemottagningen. Här arbetar psykologer, psykoterapeuter och läkare. Det är ofta skönt att börja berätta, menar Amanda och hennes mål är att du ska få en tid med så liten fördröjning som möjligt, helst direkt. Det är viktigt att du får känna dig trygg och välkommen hos oss, säger hon.

Anledningarna till att du ringer kan vara många. Ibland har du varit med om något svårt och tungt precis och det känns brådskande. Ibland kan det ha känts dåligt länge och en insikt om att det inte räcker med att prata med dina vänner smyger sig på.

Man kommer med sina djupaste problem, sådant som man kanske aldrig har pratat med någon om. Eller så kommer man med oro kring sin tonåring – som inte pratar med någon utan har stängt dörren eller slutit sig, det kan också handla om farhågor kring relationen.

Välkomnande, tryggt och med hög vårdkvalitet

Amanda tittar engagerat på mig när hon beskriver hur viktigt det är för henne att just du ska känna dig välkommen och trygg. För henne är det avgörande att du upplever hög vårdkvalitet, från första mottagandet till behandling och kontakt. Därför är målet att du ska slippa vänta och att du får träffa någon som kan ge dig den hjälp du behöver och som passar just dig.

Att vi inte alltid mår bra är en del av livet, men det betyder inte att vi måste klara allt själva. Ångest är vanligt och ibland kan det kännas som att den håller på att ta över, tvång kanske begränsar dig eller livet känns hopplöst och mörkt. Du kanske känner dig konstig eller inte trivs med dig själv. Alla andra verkar må så mycket bättre, klara så mycket mer eller är så mycket gladare än du.

Det finns mycket hjälp att få, hjälp som kommer att skapa förändring och visa en väg framåt.

Psykoterapi för unga och vuxna

I terapi, vare sig du är vuxen eller tonåring så får du en möjlighet att tala om din situation – utan någon annans åsikter eller känsla av att du behöver censurera dig, berättar Amanda. Du får en chans att förstå dig själv, förstå det du känner och få insikt om att du inte är annorlunda. Du får nya perspektiv på dig själv och din situation.

Självkänsla till exempel är något de flesta av oss kämpar med till och från i livet. Många mår dåligt men vet inte varför. För många sitter det som en kritisk figur på axeln som inte är snäll och pratar ner dig, beskriver Amanda. I terapi får du verktygen att ifrågasätta och sätta rösten på plats. Vetskapen om att den där figurens röst finns hjälper dig till insikt och läkning, menar Amanda.

För en tonåring är det kanske första gången man mår riktigt dåligt. Då är det lätt att tro att man aldrig ska komma upp ur det mörka hål man är i.

”I terapi får du en chans att se att det går att må bättre igen och att livet faktiskt går upp och ner. Ofta gör den insikten att det inte blir lika otäckt och man blir starkare i sig själv”, berättar Amanda.

Bland ungdomarna ser vi också en övervikt på höga inre krav, både prestationskrav i skolan, men även socialt, säger Amanda. Hon hör ofta uttalande som att [alla gillar väl en glad, rolig kompis?]. Slutsatsen bli att ingen gillar någon som inte är rolig och glad – hela tiden! Det blir en sanning och ett krav – och fast man egentligen inte orkar gör man allt för att behaga andra i prestation och socialt umgänge”, beskriver Amanda. I terapi får ungdomen en chans att ompröva dessa sanningar och verktyg att förändra i vardagen, både konkret och känslomässigt.

Också som vuxen står vi trots alla våra försök ibland inför situationer som är oss övermäktiga. Vi känner att vi håller på att gå sönder eller att vi inte orkar ett steg till, att våra strategier inte längre fungerar eller att huvudet håller på att explodera. Livet sitter inte längre ihop, relationer knakar och gråten är nära. Amanda beskriver hur människorna hon möter ofta har kämpat som i en lång uppförsbacke i motvind med tung packning, och till slut inte orkar gå en meter till. Att söka svaren på hur det blev som det blev är hjälpsamt för att sedan kunna skapa förändring. Ibland ligger svaren på frågorna i närtid, ibland går de långt tillbaka. En ökad förståelse om dig själv är att ta dig själv på allvar, menar Amanda. Många går alldeles för länge och ”står ut”.

Par- och familjerådgivning till reducerat pris via din kommun

Parrådgivning, en annan tjänst som erbjuds på mottagningen, är hjälpsam om man vill förstå varandra bättre, ge varandra en ny chans eller för att kunna separera på bästa sätt.

Paren kommer ofta med insikten om att de har svårt med kommunikationen, berättar Amanda. Då handlar det om att minska avståndet och att få verktyg för att komma ur satta roller eller mönster som blockerar vägen framåt.

” En liten förändringen ger ofta ringar på vattnet och spiller över för att sätta igång en större förändring på längre sikt”, menar Amanda. Det här med små förändringar brukar göra stor skillnad i relationer. Det handlar ofta om små vardagliga saker, men som säger oss stora saker, som ”Se mig”, hör och respektera mig”. Att bli hörd och få tid att tala till punkt och få hjälp att bryta invanda negativa mönster, som är svåra att komma ur på egen hand brukar kännas bra. Mitt i familjelivet tar man sig sällan tid att sitta ned och reda ut knutarna som skapats över tid.

Ibland har paret trots allt beslutat att gå separata vägar. Då uppstår frågor om hur man ska gör med barnen och hur man ska hantera konflikterna, när både sorg, frustration, ilska och ibland även bitterhet gör kommunikationen svår, säger hon.

Amanda beskriver hur hon ser likheter mellan parens kommunikationssvårigheter och förälderns och tonåringens, där man missar varandra i alla ord som sägs.

”Trots ofta svåra saker som tas upp i terapi är målet att ditt första möte att du ska gå härifrån med en känsla av hopp och ett ljus i tunneln – det är vårt mål”

Välkommen till Familjemottagningen!