Vi erbjuder

Familjemottagningen kan ge stöd i form av kortare eller längre samtalsserier. Vi erbjuder familjeterapi,  psykologisk behandling samt psykoterapi. Vi kan även erbjuda viss behandling digitalt, dvs via skype eller mail. Vid behov finns det även möjlighet att träffa fler professioner om situationen ni önskar få hjälp med är mer komplex. Vår ambition är att ni som familj snabbt ska få hjälp när familjelivet upplevs som svårt. Om ert barn eller ungdom på grund av sitt mående initialt inte förmår komma till oss kan vi erbjuda samtal i er hemmiljö. Vi samarbetar även med andra instanser och vårdgivare med specialistkompetens och kan lotsa er vidare om så skulle behövas.

I de fall vi bedömer att ni behöver hjälp från annan vårdgivare:

Vi har ett brett kontaktnät och goda samarbetspartners gällande problematik som ätstörningar, svårare depressioner kris/trauma alternativt vid behov av läkarkontakt. I dessa fall hjälper vi till med kontakt eller samarbeta om det finns behov av kompletterande stöd eller insatser.  Vid svårare problematik kan vi behöva hänvisa till vårdinrättning med specialistkompetens,   t. ex barn – och ungdomspsykiatrin, vårdcentral eller Unga vuxna.