Har ditt barn ångest inför att komma till skolan? Behöver ditt barn eller ni som familj stöd att hitta tillbaka till en fungerande skolgång? Att ha ett barn som slutat gå till skolan och kanske inte längre lämnar hemmet är en otroligt påfrestande situation. Många känner sig handfallna och ofta är det svårt att få rätt hjälp.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är flicka-med-dator.jpg

Orsakerna till frånvaron är individuella och ofta komplexa vilket gör att denna typ av situation kräver en noggrann kartläggning och en i hög grad anpassad behandling utifrån barn, familj och skolsituation. På Familjemottagningen arbetar vi därför i team med psykolog, psykoterapeut/familjeterapeut, specialpedagog och läkare för att kunna behandla och utforma detta individ- och familjeanpassade stöd.

Behov av medicinering kan förekomma vid exempelvis ångest eller depressionstillstånd. Vi konsulterar alltid vår läkare i dessa ärenden och vanligen erbjuds barnet ett läkarbesök för att bedöma hälsostatus och utesluta eller behandla ev medicinska orsaker till frånvaron. Det kan även behövas stöd och rådgivning till föräldrar och ibland även övrig familj då en långvarig skolfrånvaro ofta påfrestar hela familjen.

En vanligt förekommande grundorsak till skolfrånvaro kan vara att barnet har neuropsykiatriska, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och att skolan och familjen kan ha haft svårt att anpassa och få till skolgången och den övriga livssituationen utifrån barnets behov. Social problematik exempelvis upplevelser av att vara utsatt, att inte passa in eller social fobi kan också vara en grundläggande orsak.

Psykisk ohälsa( som nedstämdhet, psykosomatiska besvär, ångest eller mående till följd av situationen barnet befinner sig i) är inte sällan en bakomliggande grundproblematik och kan i kombination med psykoterapeutisk behandling ibland kräva medicinsk behandling. 

Vid denna typ av problem är ofta övriga familjen i behov av samtal om hur man bäst kan ge stöd och hjälp till barnet, och samtidigt orka själv som förälder. Familjemottagningen erbjuder familjeterapi eller stödsamtal för att stärka föräldrar och barn tillsammans. 

Oavsett grundproblematik har barnet ofta utvecklat en  negativ självbild och en låg tilltro till sin förmåga att lyckas med sin skolgång och allt som krävs i den miljön. Denna typ av problematik kan innebära behov av träning av sociala strategier, hjälp och stöd från omgivningen att ingå i “rätt” sammanhang, jag-stärkande arbete och bemötande.

Vid långvarig frånvaro behövs samordnade insatser för barnet tillsammans med hem och skola för att kartlägga och komma fram till hur man gemensamt ska förändra situationen. Som förälder och familj är denna situation oftast oerhört påfrestande och svår att hantera, därför arbetar vi även med att stödja familjen under perioden då barnet får strukturerad hjälp.

Beroende på situationen så tar ofta en återgång till en skolgång tid och det är möjligt att vi tillsammans kommer fram till att skolgången behöver se lite annorlunda ut under en tid för att kunna fungera, dvs vara mer anpassat utifrån barnets funktionsförmåga än den varit tidigare. Denna anpassning kan barnet, familjen och skolan tillsammans utforma, där också Familjemottagningen kan vara behjälplig. 

Vi grundar vårt arbete på inlärningsteori, beteendeterapi och systemisk familjeterapi. 

 Välkomna för ett första samtal!