Par- och familjeterapi

Har ni som par eller familj svårt att hitta tillbaka till en fungerande kommunikation? Är vardagen präglad av konflikter eller en känsla av oförståelse för varandra? Är ni oroliga för att barnet/barnen hamnat i kläm p.g.a konflikter mellan er föräldrar? Är det svårt att få ihop livet vid nya familjekonstellationer? 

Tillsammans träffas vi för att hjälpas åt att öka förståelsen mellan familjens medlemmar och sätta upp gemensamma mål där ni som familj får prova nya sätt att kommunicera och förhålla er till varandra.

Om ni som par inte kommer vidare på egen hand eller om gamla mönster behöver brytas kan samtal med en tredje, oberoende part vara värdefullt. 

Mönster i relationen kan t. ex bestå av anklagelser, svårigheter i att kommunicera eller konflikter. Att tillsammans hitta nya sätt att hantera dessa på ett konstruktivt sätt, så att ni kan utvecklas och växa som människor främjar relationen. 

Parterapi kan behövas i början av en relation som man vill fördjupa, förebygga och stärka, eller under andra tillfällen under relationens gång där man möter svårigheter, genomgår en kris som påverkar relationen negativt. Vanliga problem som man kan ha i en relation är kommunikationssvårigheter, olika värdegrunder, konflikter, sexuella problem, otrohet eller problem med bristande tillit.

Kommunikation är grunden för konflikthantering och vikten i samtalen kommer läggas på ömsesidig förståelse och lyssnande.

Att gå från konflikt till kontakt är ofta målet med parterapi, men det kan också handla om att ni, i slutet av er relation och behöver hjälp att kunna lämna varandra på ett bra sätt, för att kunna gå vidare var och en för sig. Om barn finns i relationen blir detta extra viktigt.

Att båda parter får eget utrymme att göra, tycka och känna är ofta viktigt för en god parrelation, där båda får känna trygghet.

Det terapeutiska arbetet kommer handla om att skapa förståelse för era respektive uppfattningar och känslor.

Familjemottagningen har avtal med Täby kommun. Är ni skrivna i Täby kan ni därför få familjerådgivning till kraftigt reducerad kostnad. 

För samtal med minderåriga krävs alltid båda föräldrarnas samtycke.