VÅRA TJÄNSTER

Föreläsningar och handledning

Arbetar du med barn och familjer och önskar utökad kunskap eller rådgivning i frågor som handlar om psykisk ohälsa eller Neuropsykiatri?

Vi kan erbjuda föreläsningar och handledning till skola, elevhälsa och organisationer kopplade till psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller annan skolrelaterad problematik som kan försvåra skolgången för barn och ungdomar.